අප සමග සම්බන්ධ

අද්භූත

ඇය අවතාරයකින් දික්කසාද වූ අතර පසුව විකට බෝනික්කෙකුව හදා වඩා ගත්තාය

මාධ්‍යයක් වීමේ සියලු සූක්ෂ්මතා අපි තේරුම් ගන්නා ලෙස පෙනී නොසිටිමු. සමහරු විශ්වාස කරන අතර සමහරු විශ්වාස නොකරති. එය විය හැක...