මුල් පිටුව අපි ගැන

අපි ගැන

by ඇන්තනි පර්නිකා
iHorror විසින් සමාජ ජංගම යුගය සඳහා නිර්වචනය කරන ලද ත්‍රාසජනක චිත්‍රපට ප්‍රවෘත්ති සහ විනෝදාස්වාද සමාගම ගොඩනඟයි.
බැරෑරුම් සිට විනෝදය දක්වා, දිගු ස්වරූපයේ සිට කෙටි ලැයිස්තු දක්වා පා readers කයන් ආදරය දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර, මිනිසුන් දැකීමට කැමති භීෂණය අපි බෙදා ගනිමු.
ව්යාපාරික ලිපිනය
iHorror.com
200 දෙවන මාවත දකුණ # 2
ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග්, එෆ්එල් 33701
Translate »