අප සමග සම්බන්ධ

රයන් ටී. කුසික්

රයන් ටී. කුසික් වයස අවුරුදු තුනේදී මුල් 'ද අමිතිවිල් හෝරර්' නැරඹූ දා සිටම භයානක රසිකයෙක් විය. රයන් ත්‍රාසජනක අවාසි වලට ගමන් කරයි, භීෂණය පිළිබඳ විවෘත සංවාදයන් භුක්ති විඳියි, සහ චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයින් සමඟ බොහෝ හොලිවුඩ් මංගල දර්ශනවලට සහභාගී වේ: Twitter ට්විටර් ඔස්සේ ඔහුව අනුගමනය කරන්න @ Nytmare112

කතන්දර Ryan T. Cusick විසිනි