අප සමග සම්බන්ධ

කෙලී මැක්නෙලි

කෙලී මැක්නෙලි යනු තේ පානය කිරීම, අත්කම් සෑදීම, භීෂණය, 90 දශකයේ ක්‍රියාදාම චිත්‍රපට සහ භයානක ගෘහ අලංකරණය පිළිබඳ නිරෝගී උමතුවක් ඇති තිරය සහිත ජුන්කි ය. ෆේස්බුක් හි The Creepy Crafter හි ඇය උත්සව ගෘහ උපකරණ සෑදීම ඔබට සොයාගත හැකිය, නැතහොත් Twitter සහ Instagram @kellsmcnells හි ඇයව අනුගමනය කරන්න.

කතන්දර කෙලී මැක්නීලි විසිනි