අප සමග සම්බන්ධ

ජේකබ් ඩේවිසන්

ජේකබ් ඩේවිසන් යනු ලොස් ඇන්ජලීස් හි ත්‍රාසජනක ලේඛකයෙකි, අයි ඔන් හෝරර් සම-සත්කාරක සහ සෑම දෙයකටම ආදරය කරන අයෙකි. ඔහු නරඹා ඇති තරම් චිත්‍රපට එකතු කරයි.

කතන්දර ජේකබ් ඩේවිසන් විසිනි