අප සමග සම්බන්ධ

ට්‍රේ හිල්බර්න් III

ට්‍රේ හැදී වැඩුණේ වීඩියෝ සාප්පුවක අන්තරාල අතර ය. ක්‍රොනන්බර්ජියානු ආනුභාව ලත් අනුපිළිවෙලකට පසු, ඔහු නිල වශයෙන් චිත්‍රපට හා වීඩියෝ ක්‍රීඩා සමඟ සම්මිශ්‍රණය වී ඇත. ඔහු සෑම දෙයක්ම පොප් සංස්කෘතිය ලියන අතර අහම්බෙන් මෝරුන් දෙදෙනෙකුට පයින් ගසා ජීවත් වී ඇත. ඔහුට පසු විපරමක් ලබා දී ඔහුට එතරම් විනිශ්චය නොකරන දෙයක් ට්වීට් කරන්න @ ට්‍රේහිල්බර්න්.

Trey Hilburn III ගේ කථා