අප සමග සම්බන්ධ

බ්‍රියානා ස්පීල්ඩනර්

බ්‍රි ස්පීල්ඩෙනර් යනු ජීවිත කාලය පුරාම ත්‍රාසජනක රසිකයෙක් වන අතර එය iHorror සඳහා ලියන අතරම iHorror පෝඩ්කාස්ට් සම-සත්කාරක සමාගමක් වන මෝර්මස් ෆ්‍රොම් ද මෝර්ග් වේ. ඇය SFX වේශ නිරූපණය ඇතුළු නිදහස් චිත්‍රපට වැඩ ද කරයි. ඔබට ට්විටර් @ බ්‍රිස්පීල්ඩනර් හි ඇයව අනුගමනය කළ හැකි අතර ඇගේ SFX වේශ නිරූපණය Instagram, Maneater_makeup අනුගමනය කරන්න.

කතන්දර Brianna Spieldenner විසිනි