අප සමග සම්බන්ධ

වේලන් ජෝර්දාන්

වේලන් ජෝර්දාන් යනු ප්‍රබන්ධ ප්‍රබන්ධ සහ චිත්‍රපටවල ජීවිත කාලය පුරාම රසිකයෙක් වන අතර විශේෂයෙන් අද්භූත අංගයක් ඇති අයයි. භීෂණය සමාජයේ සාමූහික භීතීන් පිළිබිඹු කරන අතර සමාජ වෙනසක් සඳහා මෙවලමක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි බව ඔහු තරයේ විශ්වාස කරයි.

Waylon Jordan විසින් කතන්දර