අප සමග සම්බන්ධ
විකාරරූපී විකාරරූපී

TV මාලා

Ryan Murphy නව FX Horror Drama 'Grotesquerie' නිවේදනය කරයි

රයන් මර්ෆිගේ රසිකයින්ට මෙය සිත්ගන්නාසුලු ආරංචියකි. රයන් මර්ෆි ප්‍රොඩක්ෂන්ස් විසින් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් හි ටීසර් එකක් නිකුත් කරන ලදී...