අප සමග සම්බන්ධ

චිත්රපට

'The Purge 6': Frank Grillo අවසන් වාරිකය සඳහා ආකර්ෂණීය යාවත්කාලීනයක් ලබා දෙයි

මෙය මෙම ඡන්ද බලයේ රසිකයන් උද්යෝගිමත් විය යුතුය. Screen Rant සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ෆ්‍රෑන්ක් ග්‍රිලෝ පැවසුවේ, “ස්ක්‍රිප්ට් එක...