අප සමග සම්බන්ධ
ඩෙඩ්ස්ට්රීම් ඩෙඩ්ස්ට්රීම්

චිත්රපට සමාලෝචන

Fantasia 2022 සමාලෝචනය: 'Deadstream' සජීවී ප්‍රවාහය දැඩි හොල්මන් කරයි

වැනේසා සහ ජෝසප් වින්ටර් විසින් රචිත සහ අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද ඩෙඩ්ස්ට්‍රීම් යනු තත්‍ය කාලීන කැරැල්ලකි. විකාර ප්‍රායෝගික ප්‍රයෝග සහිතව, හිස් අස්ථි ඉදිරිපත් කිරීමක්,...


500x500 Stranger Things Funko අනුබද්ධ බැනරය


500x500 Godzilla vs Kong 2 අනුබද්ධ බැනරය