අප සමග සම්බන්ධ

සැබෑ අපරාධ

කඩාවැටුණු ස්ථානයෙන් කැපූ පාදයක් ගෙන එය අනුභව කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට

කැලිෆෝනියාවේ ප්‍රාදේශීය ප්‍රවෘත්ති මධ්‍යස්ථානයක් පසුගිය මාසයේ අගභාගයේදී වාර්තා කළේ පුද්ගලයෙකු රැගෙන ගිය බවට චෝදනා කරමින් අත්අඩංගුවේ පසුවන බවයි.