අප සමග සම්බන්ධ

ට්‍රේලරය (චිත්‍රපටය)

'When I Consume You' ට්‍රේලරය නව භූත මට්ටමකට ගෙන යයි!

චිත්‍රපට සාරාංශය - සහෝදර සහෝදරියන් වන ඩැෆ්නි සහ විල්සන් ෂෝ ප්‍රායෝගිකව එකිනෙකා ඇති දැඩි කළහ. ඔවුන් ජීවිතයේ ඇති සෑම දෙයකින්ම එකිනෙකා ආරක්ෂා කර ඇත ...


500x500 Stranger Things Funko අනුබද්ධ බැනරය


500x500 Godzilla vs Kong 2 අනුබද්ධ බැනරය