මුල් පිටුව iHorror චිත්‍රපට උළෙල

iHorror චිත්‍රපට උළෙල

by පරිපාලක
iHorror චිත්‍රපට උළෙල ත්‍රාසජනක සම්මාන

2020 උළෙලට ඉදිරිපත් වන්න!

පහත ක්ලික් කරන්න

iHorror Spotlight: නික් ටින් කිරීම

ලිපිය කියවන්න

ඔබ iHorror සම්මානය ගෙදර ගෙන ගියත් නැතත්, අපගේ සිනමා උළෙලේ අවසාන තරඟකරුවෙකු වීම ඔබට නිරාවරණයක් ලබා දෙයි. iHorror හට නැගී එන කලාකරුවන් සඳහා සම්පතක් බවට පත්වීමට සහ අපගේ iHorror ජාලය පුරා ඔබේ ප්‍රවේශය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍යය. මෙම අවස්ථාව අතපසු නොකරන්න… 2020 iHorror චිත්‍රපට උළෙල අපගේ විශාලතම උත්සවය වනු ඇත!  ඇතුළත් කිරීම් ඉක්මනින් විවෘත වේ.

 

Translate »